Quail Egg

Habang bumibili ng fishball

Katabing bumibili: Isang quails egg ate


Marvin: (Quails egg? Diba quail egg?)


Katabing bumibili: Ate.. quails egg


Marvin: (Ayun inulit, isang itlog maraming quail.)

0 comments:

Post a Comment