nagvivibrate

Habang sama sama sa isang mesa.

Karl: Parang may nagvivibrate?


Anne: Baka ako lang yun


Karl, Kat, Marvin: O_O

0 comments:

Post a Comment