tawag sa cellphone

Tumawag sa cellphone si Camille.


Marvin: Hello?


Camille: Kuya may tao?


Marvin: Ha? Malamang may tao :|

0 comments:

Post a Comment