tahanang walang hagdan

Kaklase: Ah, mapupunta sa hagdang walang hagdan..


Buong Klase: HA!?!?


Kaklase: Tahanang walang hagdan pala. :>

0 comments:

Post a Comment