starbucks

Zahra: Gutom na ko! 


Marvin: May starbucks naman dun e, ako bahala sayo.


Zahra: Libre mo? :D


Marvin: Hindi, ako lang oorder para sayo


Zahra: :|

0 comments:

Post a Comment