China

Abi: Baka pumunta ako ng China para magaral


Kat: Okay yun


Peter: Aww, di ka na namin makikita


Abi: (Nakatingin kay Kat) Parang close kami e no?


Peter: Ay

0 comments:

Post a Comment