ty sa CR

Galing kay Mario

Mario: (Paglabas ng CR)

Janitor: Thank you sir

Mario: :/

0 comments:

Post a Comment