pera lang?

Habang nakapila para bumili ng movie tickets.

Kat: Bilhan na natin sila?

Marvin: Ilan ba tayo?

Kat: Anim

Marvin: Sige

Kat: May pera ka?

Marvin: Pera lang ba???

Kat: :|

0 comments:

Post a Comment