butas

Habang pinaguusapan yung butas na pinapasukan ng earphones sa cellphone.

James: Lahat ng butas ko maliit e

Mark & Marvin: 8|

James: Lahat ng butas sa phone..

0 comments:

Post a Comment