pangit na shorts

Krista: Ang pangit ng shorts mo Marvin!

Joyce: Pero may mahal na ganyan e

Marvin: Ah, eto nga yun

Krista&Joyce: :|

0 comments:

Post a Comment