nangongopya?

Sam: Nangongopya!

Marvin: Hindi no!

Marvin: Ganito lang kasi talaga ako magisip..

Marvin: ..nakatingin sa gilid.

0 comments:

Post a Comment