namamatay

Galing kay Joe

Joe: mom ano yung linuluto pag 40-days ng patay?

Mom: blue marlin, blue marlin steak!

Joe: kaya ko gustong gusto na may namamatay eh. sarap ng blue marlin!!!

Mom: :|

0 comments:

Post a Comment