loser

Tintin: (Tingin sa salamin) Ang loser ng suot ko!

Marvin: Loser ka naman e.. Bagay.

0 comments:

Post a Comment