language

Habang nasa Bangkok

Camille: Ano ba dito chinese? (Tinatanong kung anong language)

Marvin: Hindi no! Thaiwanese!

Marvin: (Isip) Ay, sa Taiwan pala yun.

0 comments:

Post a Comment