=P

Galing kay Kevin.

Dad: Kevin, ano ibig sabihin sa text nung equals sign na may letter P sa tabi?

0 comments:

Post a Comment