dila

Habang kumakain ng kikiam.

Marvin: Aray!

Jeric: Bakit?

Marvin: Nakagat ko labi ko e

Marvin: (Tumigil ng ilang segundo)

Marvin: Ay dila pala yung nakagat ko

0 comments:

Post a Comment