blood

Bobby: Isang araw, nagkaron ako ng blood...

Mario: Umm, ako rin meron ako nun

0 comments:

Post a Comment