tigasaan

James: Tiga saan ka nathan?

Nathan: Ngayon na? Okay!

0 comments:

Post a Comment