tao? TV

Usapan sa YM

Dahil may sakit si Joe, stuck siya sa bahay.

Joe: Gusto ko na makakita ng tao

Marvin: Nuod ka TV

0 comments:

Post a Comment