mani ng babae?

Joe: Kuya, pabili ng mani

Kuya: Mani ng babae?

Isang tao sa paligid: May ganun? Pabili ako!

0 comments:

Post a Comment