lola

Someone: Sabi ng kapatid ng lola ko..

Marvin: So actually lola mo rin yun

0 comments:

Post a Comment