bag

TinTin: Gusto ko talaga bag mo!

Marvin: Gusto ka ba nito? Ako gusto nito e, sorry.

0 comments:

Post a Comment