tripod

Usapan sa chat

Winslow: Gusto ko ng magandang tripod!

Marvin: Kulayan mo!

0 comments:

Post a Comment