kyut

Si Jenny ang may kwentang may-ari ng usapang ito.
Usapan sa chat

Jenny: Papakasal na ako

Berna: Flower girl ako?

Jenny: Di

Jenny: Ikaw ung mismong flower

0 comments:

Post a Comment